Úvodní stránka
Distributoři
E-mail
   Veterinární technika
   Použité vybavení
 
 

Grimed, s.r.o.
Lhota pod Radčem 78, 337 01
Tel. : +420 603 413 876
Fax : +420 378 319 428
E-mail : grimed@grimed.cz

 EKG 2000 - informace
  1  2 >>


EKG 2000 je multifunkční elektrokardiografický modul připojitelný na počítač typu PC/AT přes sériové rozhraní nebo USB port a ovládaný programovým vybavením pracujícím v operačním systému WINDOWS. V základní verzi je dodáván 5 žilový pacientský kabel a programové vybavení pro možnost snímání 6 končetinových svodů (3 unipolárních a 3 bipolárních) a 1 hrudního svodu. Standardní vybavení umožňuje i dlouhodobé monitorování srdeční činnosti například při operačním výkonu. Srdeční akce je navíc signalizována akusticky. Rozšířené příslušenství umožňuje i kontinuální monitorování dechu.     Dalšími vlastnostmi uváděného elektrokardiografu jsou: rychlý a kvalitní tisk v různých formátech včetně nálezu, účinné číslicové filtry pro potlačení síťového rušení a svalového třesu, zprůměrňování QRS komplexů, měření časových intervalů, amplitud, výpočet úhlu sklonu srdeční osy, kartotéka s archivací křivek, naměřených hodnot a nálezů.


Základem je  program Basic_V, který obsahuje kartotéku pro přehlednou evidenci pacientů a všech nasnímaných dat včetně nálezů. Do kartotéky lze snadno přidávat nové pacienty nebo odebírat pacienty staré. Vyhledání v kartotéce podle jména či tetovacího čísla.Vlastní snímání křivek je jednoduché díky ovládání pomocí tlačítek a klávesových zkratek. K měření vlastních EKG křivek lze využít z mnoha dostupných funkcí. Dosáhnete tak dokonalého signálu a následné analýzy QRS komplexu. Ke každému měření si můžete napsat vlastní nález.


 

Program provádí podrobnou analýzu QRS komplexů jednotlivých svodů dvěma způsoby. Analýzu jednotlivých QRS komplexů nebo analýzu zprůměrovaných hodnot QRS komplexů z celého nasnímaného signálu. Vlastní úprava rozměřených časových intervalů komplexu.

Stáhněte si prospekt ve formátu Acrobat Reader:  
 
 

Zpět
  1  2 >>

                                     


Všechna práva vyhrazena
© 1999 - 2018 Grimed, s.r.o.