EKG 2000

Počítačové EKG pro vyšetřování malých zvířat

EKG 2000 je multifunkční elektrokardiografický modul připojitelný na počítač přes USB rozhraní a ovládaný programem pracujícím v operačním systému Windows. V základní verzi je dodáván pětižilový pacientský kabel a program pro možnost snímání 6 končetinových svodů (3 unipolárních a 3 bipolárních) a 1 hrudního svodu. Standardní vybavení umožňuje i dlouhodobé monitorování srdeční činnosti například při operačním výkonu. Srdeční akce je navíc signalizována akusticky. Rozšířené příslušenství umožňuje i kontinuální monitorování dechu. Dalšími vlastnostmi jsou možnost tisku v různých formátech včetně nálezu, účinné číslicové filtry pro potlačení síťového rušení a svalového třesu, zprůměrňování QRS komplexů, měření časových intervalů, amplitud, výpočet úhlu sklonu srdeční osy, kartotéka s archivací křivek, naměřených hodnot a nálezů.

Základem je program, který obsahuje kartotéku pro přehlednou evidenci pacientů a všech nasnímaných dat včetně nálezů. Do kartotéky lze snadno přidávat nové pacienty nebo odebírat pacienty staré. Vyhledání v kartotéce podle jména či tetovacího čísla.

Prostředí programu EKG 2000

Vlastní snímání křivek je jednoduché díky ovládání pomocí tlačítek a klávesových zkratek. K měření vlastních EKG křivek lze využít z mnoha dostupných funkcí. Dosáhnete tak dokonalého signálu a následné analýzy QRS komplexu. Ke každému měření si můžete napsat vlastní nález.

Klidové EKG - EKG 2000

Program provádí podrobnou analýzu QRS komplexů jednotlivých svodů dvěma způsoby. Analýzu jednotlivých QRS komplexů nebo analýzu zprůměrovaných hodnot QRS komplexů z celého nasnímaného signálu. Vlastní úprava rozměřených časových intervalů komplexu.

Analýza - EKG 2000
Počet kanálů standardní provedení 6 končetinových a jeden hrudní rozšířené provedení navíc až 6 hrudních
Typ svodů standardní provedení I, II, III, aVR, aVL, aVF, CX, rozšířené navíc V1 až V6
Počet zobrazovaných svodů 7 nebo 4
Počet svodů na výtisku různé formáty, 7 svodů, zprůměrněné komplexy, tabulka
Citlivost 5, 10, 20, 40 mm/mV
Rychlost posuvu 10, 12.5, 25, 50, 100 mm/s
Uživatelské filtry síťový, svalový, zprůměrňovaní
Třída bezpečnosti BF (ČSN 36 4800), ČSN EN 60601 (IEC 601)
Izolační napětí 4 kV
Napájení 5 V přes USB z počítače
Rozměry 210 x 112 x 30 mm
Hmotnost 0,4 kg
Windows 10 compatible